O nás

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

REVELi s.r.o., jako subjekt působící v podnikatelském sektoru oboru elektro od roku 2006, není na trhu práce žádným nováčkem, neboť ve své činnosti zúročuje profesní zkušenosti získávané již přes 30 let. Hlavní činností firmy REVELi s.r.o. je poskytování technické pomoci v občanské a podnikatelské sféře, a to prováděním revizí vyhrazených elektrických zařízení, strojů, nářadí, spotřebičů a hromosvodů. REVELi s.r.o. poskytuje rovněž služby, jako jsou např. poradenská činnost, zajištění přihlášek k odběru, školení vyhl. 50/78Sb. § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11, provedení kusových zkoušek rozvaděčů včetně vystavení protokolů, zajištění projektové dokumentace či zkreslení stávajícího stavu, montáže, opravy, odstranění závad, příp. po dohodě další související služby.
REVELi s.r.o. v oblasti prediktivní údržby poskytuje služby  bezkontaktního měření profesionální termokamerou, prováděné bez odstávky zařízení, s filosofií – „co není vidět, je dobré vědět“ (měření, analýza, zpráva se snímky).

Navštivte také naše nové WWW stránky na adrese www.revize-reveli.cz.

Další informace

 • Technickou pomoc v oboru elektrotechnika, zvláštní specializace na revize elektrických zařízení, hromosvodů a měření termovizní kamerou
 • Odstranění vyskytnuvších se závad a závad zjištěných revizí el. zařízení / hromosvodu
 • Stanovení vnějších vlivů s vyhotovením protokolu prostředí
 • Zajištění projektové činnosti v oboru elektro a hromo
 • Dodání elektroinstalačního materiálu, kabelů, vodičů, přístrojů a spotřebičů, materiálu pro hromosvod (FeZn, Cu, Al, nerez)
 • Opravy, rekonstrukce a montáže elektrických zařízení / hromosvodů
 • Po osobním projednání i další komplexní servis v oboru elektro
 • Poradenskou činnost
 • Školení vyhlášky 50/78 Sb. §3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11
 • Zajištění přihlášek k odběru el. energie ke smlouvě o odběru
 • Realizaci podlahového el. vytápění, el. vyhřívání okapů a žlabů, ochranu potrubí el. kabelem
 • Montáž elektronické zabezpečovací signalizace pro domy, byty, prodejny
 • Návrh a realizaci svodičů přepětí a jejich revize