Revize

Nabídka souvisejících činností:

  • Určení vnějších vlivů / Protokol o stanovení prostředí
  • Vystavení přihlášky k odběru el. energie
  • Revize stavu ochran proti přepětí
  • Školení vyhlášky 50/78Sb.

Podrobný popis činností v oblasti elektro revizí najdete na našich nových WWW stránkách www.revize-reveli.cz.