Gruzínská 94/1, Hradec Králové 7 603 430 554
Činnosti
Nabídka elektrorevizních služeb a činnosti v oboru elektro.
Revize
Revize elektrických zařízení, hromosvodů, ručního elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a související činnosti
Termovize
Termální zobrazování - termovizní měření, pořízení snímků, vyhotovení zprávy z termovizní kontroly

Revize elektrických zařízení Hradec Králové

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

REVELi s.r.o., jako subjekt působící v podnikatelském sektoru oboru elektro od roku 2006, není na trhu práce žádným nováčkem, neboť ve své činnosti zúročuje profesní zkušenosti získávané již přes 30 let. Hlavní činností firmy REVELi s.r.o. je poskytování technické pomoci v občanské a podnikatelské sféře, a to prováděním revizí vyhrazených elektrických zařízení, strojů, nářadí, spotřebičů a hromosvodů. REVELi s.r.o. poskytuje rovněž služby, jako jsou např. poradenská činnost, zajištění přihlášek k odběru, školení vyhl. 50/78Sb. § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11, provedení kusových zkoušek rozvaděčů včetně vystavení protokolů, zajištění projektové dokumentace či zkreslení stávajícího stavu, montáže, opravy, odstranění závad, příp. po dohodě další související služby.

REVELi s.r.o. v oblasti prediktivní údržby poskytuje služby bezkontaktního měření profesionální termokamerou, prováděné bez odstávky zařízení, s filosofií - "co není vidět, je dobré vědět" (měření, analýza, zpráva se snímky).

Navštivte také naše nové WWW stránky na adrese www.revize-reveli.cz.

Fotogalerie

Proč revize elektroinstalace, el. zařízení a hromosvodů od nás?